05/05/2017

ร่วมงานกับเรา

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด หรือจิ้นฮ่วย เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตผลไม้อบแห้ง และเป็นโรงงานผลิตปลาซาร์ดีนกระป๋องแห่งแรกในประเทศไทย จิ้นฮ่วย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2468 ปัจจุบัน เจริญอุตสาหกรรมส่งออกสินค้าไปมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก โดยวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ คือ “นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ” ทั้งนี้เพื่อมอบสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดให้แก่ผู้บริโภค