บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด

นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ

เติบโตไปพร้อมกับคุณภาพจากรุ่นสู่รุ่น
Chin Huay Co., Ltd.

บรรพบุุรุษของเรามีความต้องการที่จะก่อตั้งบริษัทให้มีการพัฒนาสินค้าใหม่ต่อไปเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้จึงถูกตั้งชื่อว่า "จิ้นฮ่วย" (จิ้น แปลว่า เจริญหรือทันสมัย, ฮ่วย แปลว่า สินค้าหรืออุตสาหกรรม) มรดกนี้ได้ถูกส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น จนมาถึงปัจจุบัน

เจริญอุตสาหกรรม ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2468 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ การผลิตและการแปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑ์ชนิดแรกของเรา คือ น้ำปลา และได้ขยายการผลิตเพิ่ม คือ ปลากระป๋อง ผลไม้อบแห้ง และขนมเพื่อสุขภาพ

ทำไมผลิตภัณฑ์ของเราถึงดีที่สุด

เจริญอุตสาหกรรม มีระบบการควบคุมภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เช่น HACCP, GMP, BRC และ Halal
ด้วยความมุ่งมั่นในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานนี้เองที่ทำให้ “เจริญอุตสาหกรรม”
ได้รับรางวัล “Best Exporter 2016” รางวัลจากนายกรัฐมนตรี ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดในประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม การได้รับรางวัลไม่ได้ทำให้เราหยุดปรับปรุงคุณภาพแต่เพียงเท่านี้
เรายังทำการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์และคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น