19/04/2017

ปลากระป๋อง

ซูมาโก

สามเหลี่ยม

ผลิตภัณฑ์น้ำหนักประเภท
ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ 215 กรัมOval
ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ 425 กรัมOval

หอไอเฟิล

ไพลิน

ผลิตภัณฑ์น้ำหนักประเภท
ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ 200 กรัมRound
ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ 155 กรัมJitney

พวงมาลัย

ผลิตภัณฑ์น้ำหนักประเภท
ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ 155 กรัมJitney

อาปาเช่

ผลิตภัณฑ์น้ำหนักประเภท
ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ 125 กรัมClub Can

อีโรส

กระต่าย

ผลิตภัณฑ์น้ำหนักประเภท
ปลาหลังขาวทอดในซอสถั่วเหลือง 200 กรัมRound

เรือรบ