วันสงกรานต์

12 เมษายน 2566

พนักงานรดน้ำดำหัวผู้บริหารและผู้ใหญ่เพื่อสนับสนุนประเพณีสงกรานต์ไทย และการมีส่วนร่วมของพนักงาน