วันสงกรานต์

12 April 2023

พนักงานรดน้ำดำหัวผู้บริหารและผู้ใหญ่เพื่อสนับสนุนประเพณีสงกรานต์ไทย และการมีส่วนร่วมของพนักงาน