งานวิ่งท่าฉลอมมินิมาราธอน เพื่อบูรณะรถจักรไอน้ำ บริจาคเงินสด 50,000บาทและค่าสมัครพนักงานวิ่ง 69,000
08 October 2023
งานวิ่งท่าฉลอมมินิมาราธอน เพื่อบูรณะรถจักรไอน้ำ บริจาคเงินสด 50,000บาทและค่าสมัครพนักงานวิ่ง 69,000
Read More
บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพลินวัฒนา
08 September 2023
บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพลินวัฒนา
Read More
งานวิ่งพัทยามาราธอน
22 July 2023
งานวิ่งพัทยามาราธอน
Read More
งานแห่เจ้าพ่อหลักเมืองท่าฉลอม
25 June 2023
งานแห่เจ้าพ่อหลักเมืองท่าฉลอม
Read More
บริจาคเงินบ้านท่าทราย 130,000 บาท
26 May 2023
บริจาคเงินบ้านท่าทราย 130,000 บาท
Read More
สนับสนุนกิจกรรมวิ่งมาราธอน ท่าฉลอม
09 March 2023
สนับสนุนกิจกรรมวิ่งมาราธอน ท่าฉลอม
Read More
บริจาคเงินให้กับโรงเรียนวัดท่าทราย 50000 บาท
02 February 2023
บริจาคเงินให้กับโรงเรียนวัดท่าทราย 50000 บาท
Read More
บริจาคเงินศาลเจ้าแม่จุ๊ยบ๋วยเนี้ย 50000 บาท
02 February 2023
บริจาคเงินศาลเจ้าแม่จุ๊ยบ๋วยเนี้ย 50000 บาท
Read More
วันเด็กแห่งชาติ
13 January 2023
วันเด็กแห่งชาติ
Read More
วันเด็กแห่งชาติ
12 January 2023
วันเด็กแห่งชาติ
Read More
โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนบริเวณรอบโรงงาน
09 January 2023
โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนบริเวณรอบโรงงาน
Read More