งานวิ่งพัทยามาราธอน

22 July 2023

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานไปร่วมกิจกรรมวิ่งที่พัทยา 26 คน โดยบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด