งานวิ่งท่าฉลอมมินิมาราธอน เพื่อบูรณะรถจักรไอน้ำ บริจาคเงินสด 50,000บาทและค่าสมัครพนักงานวิ่ง 69,000

08 October 2023

บริษัทสนับสนุนเงินจัดกิจกรรมและร่วมส่งพนักงานเข้าวิ่ง 115คน เพื่อส่วนร่วมกิจกรรมในชุมชนบริเวณใกล้เคียงบริษัท